FILSAFAT

MENGKAJI ULANG PEMIKIRAN AL GHAZALI

Ada dua sudut pandang yang selama ini berkembang dalam masyarakat dalam menilai dan mengkaji pemikiran Al-Ghazālī yang tidak pernah ada titik temunya. Pertama masyarakat yang selama ini berada dalam garis pemikiran tradisional, yakni para kiyai dan Ustad yang banyak berada [….]