10/20/2020
  • 10/20/2020
Breaking News

Articles Posted by Mahdayeni

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

by on 11/16/2016 0

Pengertian Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah [wakil Allah] di muka bumi. Hal sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 30: ”ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan  seorang khalifah di […]

Read More

H. SYUKUR: SEORANG “WALI” DARI PINGGIRIAN BATANGHARI

by on 09/05/2016 1

Pendahuluan Walisongo atau Walisanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke 14. Mereka tinggal di tiga wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya-Gresik-Lamongan-Tuban di Jawa Timur, Demak-Kudus-Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Walisongo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. […]

Read More
error: Content is protected !!