Home Articles posted by Mohammad Ridwan
BIOGRAFI TOKOH

IBNU KATSIR DAN KARYA-KARYA TAFSIR

Lahir dan Wafat Nama lengkap Ibnu Katsir ialah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasyqi. Nama panggilan waktu kecilnya ialah Isma’il. Beliau dilahirkan pada tahun 700 H/ 1301 M. Di suatu tempat yang bernama Mijdal yang terletak di dalam kota Bashrah. Oleh karena itu, Ia mendapat predikat al-Bushrawi (orang […]Continue Reading
error: Content is protected !!