06/03/2020
  • 06/03/2020
Breaking News

Articles Posted by Mohammad Ridwan

BIOGRAFI SINGKAT IBNU MAJAH

by on 12/07/2016 0

Nama lengkap Ibnu Majah ialah Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-Rabi’ al-Qazwini. Beliau dilahirkan di Qazwen nama salah satu kota di Iraq pada tahun 209 H (824 M)  dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. Kota Iraq adalah bagian dari Persia yang sangat terkenal telah banyak menghasilkan  orang-orang ahli ilmu atau para […]

Read More

RIWAYAT HIDUP IMAM SYAFI’I

by on 11/30/2016 0

By: Mohammad Ridwan Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits pada Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi Kelahiran Imam Safi’i dilahirkan di Gaza, Palestina. Desa gaza ini berdekatan dengan sebuah kota yang dikenal sebagai ‘Asqalan. Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya ulama besar yang terkenal yaitu imam Abu Hanifah (pengagas Mazhab Hanafi). Imam Syafi’i berketurunan […]

Read More
  • 1
  • 2
error: Content is protected !!