Home Archive by category PERADABAN ISLAM

PERADABAN ISLAM

PERADABAN ISLAM

DINASTI SYAFAWI

Latar Belakang Asal Mula Dinasti Syafawi Kerajaan Syafawi berdiri setelah kerajaan Usmani mencapai puncak kemajuan. Kerajaan Syafawi berasal dari sebuah gerakan tarikat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini di beri nama tarekat Syafawiyah, didirikan pada waktu hampir sama dengan berdirinya kerajaan Usmani. Nama Syafawiyah, di ambil dari nama Continue Reading
PERADABAN ISLAM

KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB

Biografi Umar Bin Khattab Umar lahir dari keturunan yang mulia, Ia berasal dari suku Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada leluhur mereka yang kesembilan. Pohon keturuan Umar dapat ditelusuri sebagai berikut:  Umar adalah putra Khattab, putra Nufail, putra Abd Al-‘Uzza, putra Riya, putra Abdullah, putra Qarth, putra Razah, putra ‘Adiy, putra Ka’ab, putra Lu’ay, Continue Reading
PERADABAN ISLAM

KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

Tantangan dalam Kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq “Dengan kebijakannya, Abu Bakar menyadari bahwa jika Islam hendak disebarkan di antara kabila-kabilah bangsa ‘Arab, dia harus mengerahkan pasukannya untuk membuka daerah baru.karena itu, pada masa kekhalifahannya dimulailah ekspedisi pasukan Islam secara besar-besaran. Dia mengutus pasukan yang dipimpin oleh khalid bin Continue Reading
PERADABAN ISLAM

KHALIFAH ABU BAKAR AL-SHIDDIQ

Karakter Abu Bakar al-Shiddiq Aku telah diangkat menjadi Khalifah tuan-tuan, padahal aku tidaklah lebih baik daripada tuan-tuan. Kalau aku berbuat baik, bantulah aku; sebaliknya kalau aku menyeleweng, luruskan kembali jalanku. “Abu Bakar termasuk seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam, selain seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sebelum dan sesudah Continue Reading
error: Content is protected !!