08/11/2020
  • 08/11/2020
Breaking News

Tag Archives

IMAM HANAFI DAN SPIRIT PENCARIAN ILMU AGAMA

by on 12/13/2016 0
Lahir Nama lengkap Abu Hanifah ialah al-Iman al-A’zam Abu Hanifah, an-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Ketika beliau dilahirkan, pemerintahan Islam masih dalam pemerintah Abdul Malik bin Marwan (Raja Bani Umayyah yang ke-5) beliau meninggal pada masa Khalifah Abu Ja’far al-Mansur. Keluarga... Read More
error: Content is protected !!