03/06/2021
  • 03/06/2021
Breaking News

Tag Archives

MENGENANG SEJARAH ISLAM DI SPANYOL

by on 12/23/2016 0
Islam mulai memasuki Spanyol pada zaman Khalifah al-Walīd bin ‘Abd al-Malīk (705-715), salah seorang khalifah dari Banī ‘Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada zaman Khalifah ‘Abd al-Mālik dari Daulah Banī ‘Umayyah (685-705). Khalifah... Read More

IMAM HANAFI DAN SPIRIT PENCARIAN ILMU AGAMA

by on 12/13/2016 0
Lahir Nama lengkap Abu Hanifah ialah al-Iman al-A’zam Abu Hanifah, an-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Ketika beliau dilahirkan, pemerintahan Islam masih dalam pemerintah Abdul Malik bin Marwan (Raja Bani Umayyah yang ke-5) beliau meninggal pada masa Khalifah Abu Ja’far al-Mansur. Keluarga... Read More
error: Content is protected !!