Home Posts tagged Damaskus
PERADABAN ISLAM
Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Islam tampak begitu mudah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Yang dimaksud dengan faktor eksternal ialah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada suatu penaklukan Spanyol oleh Islam, kondisi sosial politik dan ekonomi Spanyol berada dalam keadaan yang Continue Reading
PERADABAN ISLAM
Islam mulai memasuki Spanyol pada zaman Khalifah al-Walīd bin ‘Abd al-Malīk (705-715), salah seorang khalifah dari Banī ‘Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada zaman Khalifah ‘Abd al-Mālik dari Daulah Banī Continue Reading
BIOGRAFI TOKOH
Lahir dan Wafat Nama lengkap Ibnu Katsir ialah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasyqi. Nama panggilan waktu kecilnya ialah Isma’il. Beliau dilahirkan pada tahun 700 H/ 1301 M. Di suatu tempat yang bernama Mijdal yang terletak di dalam kota Bashrah. Oleh karena itu, Ia mendapat predikat al-Bushrawi (orang […]Continue Reading
error: Content is protected !!