03/06/2021
  • 03/06/2021
Breaking News
  • Home
  • Kerajaan Romawi

Tag Archives

MENGENANG SEJARAH ISLAM DI SPANYOL

by on 12/23/2016 0
Islam mulai memasuki Spanyol pada zaman Khalifah al-Walīd bin ‘Abd al-Malīk (705-715), salah seorang khalifah dari Banī ‘Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada zaman Khalifah ‘Abd al-Mālik dari Daulah Banī ‘Umayyah (685-705). Khalifah... Read More
error: Content is protected !!