10/26/2020
  • 10/26/2020
Breaking News

Tag Archives

KEMAJUAN ISLAM MASA DINASTI ABBASYIYAH

by on 01/01/2017 0
Berbicara tentang kemapanan peradaban tradisional, dapat dikatakan bahwa masa kemapanan peradaban Islam tercapai pada masa Dinasti Abbasiyah sebagai peradaban yang kosmopolit karena menyerap/meneruskan berbagai unsur peradaban kuno yang telah mendahului dan telah ada di sekitarnya. Pada masa ini ditandai oleh perkembangan ekonomi yang pesat berbasis etika berekonomi yang berkepedulian sosial. Inilah yang diajarkan melalui... Read More

IMAM HANAFI DAN SPIRIT PENCARIAN ILMU AGAMA

by on 12/13/2016 0
Lahir Nama lengkap Abu Hanifah ialah al-Iman al-A’zam Abu Hanifah, an-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Ketika beliau dilahirkan, pemerintahan Islam masih dalam pemerintah Abdul Malik bin Marwan (Raja Bani Umayyah yang ke-5) beliau meninggal pada masa Khalifah Abu Ja’far al-Mansur. Keluarga... Read More
error: Content is protected !!